První sliby bratří Cyrila a Josefa

V úterý 22. srpna 2017 v 18 hodin složí v našem pražském kostele Panny Marie Sněžné své první sliby bratři Cyril Jan Tóth a Josef Jan Nevečeřal.

„Řekl jim: Nic si na cestu neberte, ani chléb. ani peníze, neberte si ani dvoje šaty.“  (Lk 9,3)

Bratři Cyril Jan Tóth a Josef Jan Nevečeřal vám s radostí oznamují, že při mši svaté dne 22. srpna 2017 od 18 hodin v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí 18 složí své první řeholní sliby v Řeholi menších bratří františkánů.