P. Florián František Štětina OFM (+ 13.9.2017)

V pokoře před Pánem života oznamujeme, že náš spolubratr P. Florián František Štětina OFM dovršil svůj život ve středu 13. září 2017 ve věku 92 let, v 69. roce kněžské služby, v charitním domově ve Staré Boleslavi.

Za jeho život poděkujeme při zádušní mši svaté v kostele Panny Marie Sněžné v Praze v pátek 22. září 2017 v 11.00. Poté bude uložen do rodinného hrobu na hřbitově v Teplýšovicích, okr. Benešov, obřad rozloučení začne v 14.30 v kostele v Teplýšovicích.

Narodil se 23. prosince 1925 v Čeňovicích u Teplýšovic. Vstoupil do františkánského řádu, v němž složil první sliby 25. srpna 1944 a věčné sliby 4. října 1947. Po studiích přijal kněžské svěcení v pražské katedrále 20. června 1948. Při záboru klášterů komunistickou mocí v dubnu 1950 byl představeným ve františkánském konventu v Hostinném. Poté byl internován, následně nastoupil vojenskou službu u PTP. Spolu s dalšími spolubratry byl roku 1954 vojenským soudem odsouzen na 4 a půl roku vězení. Po propuštění pracoval v několika fyzicky náročných dělnických zaměstnáních. Od roku 1969 mohl opět oficiálně vykonávat kněžskou službu a od té doby působil jako administrátor a farář v Chotýšanech a Postupicích na Benešovsku. Od roku 2009 byl ještě výpomocným duchovním v Bystřici u Benešova a rektorem v zámecké kapli sv. Jana Nepomuckého v Ostředku. Zemřel v kněžském domově v péči milosrdných sester sv. Vincence ve Staré Boleslavi.

Parte ke stažení je zde.