Mezi peklem a nadějí. Vychází kniha od františkána z Aleppa


Syrský františkán, otec Ibrahim Alsabagh, se spolubratry Aleppo a jeho obyvatele neopustil ani v těch nejhorších okamžicích. A napsal o tom strhující knihu. Plnou každodenního strádání, ale také naděje a znamení, že Bůh člověka neopouští ani v nejbezvýchodnější situaci.

Karmelitánské nakladatelství, které knihu vydalo, o ní píše:

„Tak dlouho se nedařilo ukončit válku v Sýrii, až jsme otupěli a přestali vnímat, co se v této zkoušené zemi děje. Syrský františkán, otec Ibrahim Alsabagh, se spolubratry Aleppo a jeho obyvatele neopustil ani v těch nejhorších okamžicích. A napsal o tom strhující knihu. Plnou každodenního strádání, ale také naděje a znamení, že Bůh člověka neopouští ani v nejbezvýchodnější situaci.

Kde celé rodiny ohrožuje podvýživa, kde je čím dál dražší bydlení a nedostupná zdravotní péče, tam církev s vírou v Krista a s láskou k bližnímu usiluje o síť vztahů a brání chaosu. Kde dopadají rakety teroristů na domy nejchudších i na kostely, kde je nedostatek elektřiny i pitné vody, tam otec Ibrahim a jeho spolubratři dodávají útěchu, rozdávají potravinové balíčky a vodu z vlastní studny. 

Kde se tváří v tvář otřásá víra lidí v základech, tam františkáni z Aleppa – a Ježíš s nimi – dodávají lidem naději, odvahu a sílu žít.

Autentická, syrová a přece krásná kniha, Otřese předsudky, kterými o Sýrii trpíme.“

Ibrahim Alsabagh. Mezi peklem a nadějí. Válka v Sýrii a františkáni v obléhaném Aleppu. Karmelitánské nakladatelství 2018. 192 stran.

Ukázku z knihy je možné si přečíst na webu pastorace.cz.

Již dříve jsme také publikovali několik odstavců z knihy v provizorním překladu na našich stránkách.