Peter Tabichi: Františkán, který se stal nejlepším učitelem na světě

Františkán Peter Tabichi, který vyučuje na odlehlé vesnické škole v Keni a 80 procent svého platu dává studentům, získal cenu za nejlepšího učitele Global Teacher Prize 2019. Zvítězil tak mezi 10.000 nominovanými ze 179 zemí.

Bratr Tabichi, jak bývá Peter studenty nazýván, vyučoval původně na dobře situované soukromé škole v Keni. Poté se však rozhodl věnovat se chudým a svůj život zasvětil výuce matematiky a fyziky v odlehlé vesničce Pwana.

Panují zde neútěšné podmínky: 95 procent žáků pochází z chudých rodin, téměř třetina jsou sirotci nebo mají jen jednoho rodiče. Dochází zde také k zneužívání drog, těhotenství teenagerů, příliš raným manželstvím nebo k sebevraždám.

„Někdy, když myslím na výzvy, před nimiž studenti stojí, musím plakat,“ říká Peter Tabichi. Výuce dětí věnuje 80 procent svého platu.

Kromě hodin matematicky a fyziky založil klub pro talentované žáky. Rozšířil také školní vědecký klub. V něm studenti vytváří projekty, jež se z 60 procent účastní státních soutěží. Na keňském veletrhu vědy a inženýrství představili žáci přístroj, který umožňuje hluchoslepým lidem měřit předměty. Studentský vědecký tým se také kvalifikoval na vědecký veletrh INTEL, který proběhne letos v USA.

Peter používá ve většině vyučování počítač, ačkoliv se ve škole nachází pouze jeden. Materiály musí františkán stahovat v internetových kavárnách. K dětem z odlehlých oblastí dochází osobně spolu se čtyřmi dalšími učiteli.

Díky Peterovi si studenti začali více věřit. Během tří let se zdvojnásobil počet žáků na škole na současných 400. Počet kázeňských přestupků klesl z týdenních 30 na 3.

„Stal jsem se řeholníkem, protože jsem se chtěl z celého srdce věnovat pomoci druhým,“ říká Peter na nedávno zveřejněném videu. „Mám v srdci péči o lidi.“

Řeholník se však nevěnuje pouze vědě. V zemi existují kmenová a etnická napětí, která vedla po prezidentských volbách v roce 2007 k masakru v Nakuru. O život přišlo 1300 lidí, dalších 300 tisíc uteklo z domovů. Bratr Tabichi proto ve škole založil mírový klub, do nějž dochází děti ze 7 různých kmenů. „Skrze tento klub se studenti mohou sjednotit. Vedou diskuze, chodí spolu ven, a to všechno je spojuje,“ říká Peter, který dodává: „Potřebujeme mír v našich společenstvích, stejně jako v našich srdcích.“

Mnoho rodin sužuje hlad, hladomor zde přichází každé 3-4 roky. „Pro chudé děti je často těžké se i nasnídat. Když jsou ve škole, nejsou schopny se soustředit, protože se předtím doma dostatečně nenajedly,“ dodává františkánský bratr, který také učí místní obyvatele, jak pěstoval rostliny odolné vůči suchu.

„Aby byl někdo dobrým učitelem, musí být kreativní, ujmout se techniky. Skutečně musí podporovat tyto nové cest výuky. Musíš dělat víc a mluvit míň,“ dodává.

Cenu Global Teacher Prize uděluje každoročně nadace Varkey Foundation. S oceněním je spojen dar milion dolarů na potřebné projekty. Slavnostní vyhlášení proběhlo v Dubaji, pro Petera Tabichiho se jednalo o první let letadlem v životě.