Prezentace knihy Proměny františkánské tradice

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 od 19.00 se v refektáři františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze (Jungmannovo nám. 18) uskuteční prezentace knihy Petra Hlaváčka et al. „Proměny františkánské tradice. Od teologie a filosofie ke kultuře a umění“.

Na prezentaci srdečně zve Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR a Česká provincie bratří františkánů.

Více o díle najdete na stránkách vydavatele.