Nové provinční definitorium

Na provinční kapitule byli ve středu 3.6.2020 zvoleni noví definitoři naší provincie.

Zvolen byl bratr Bonaventura Čapek, Didak Klučka, Dominik Valer a Šebestián Smrčina. Členy definitoria jsou také provinciál Jakub Sadílek a provinční vikář Jeroným Jurka.

Definitorium je kolektivní útvar, který rozhoduje a vyjadřuje se k některým důležitým věcem v provincii a radí provinciálovi.

Foto: Slib a modlitba nových definitorů, členové kapituly.