Jak pomoci lidem zasaženým válkou na Ukrajině?

Milí františkánští přátelé,

jsme ve spojení s našimi bratry františkány na Ukrajině, kteří teď spolu s farníky prožívají náročné chvíle. Dnes to byl zatím jeden klášter v Konotopu, který je již na území pod ruskou kontrolou (viz fotky v hlavičce). Bratři mají některé z žen a dětí přímo v klášteře. V jiných klášterech se ženy s dětmi na bratry obracejí, zda mohou přespávat v klášteře, „protože jsou tam silnější stěny a cítí se tam víc bezpečí“. Provinciál Daniel mi říkal, že se lidé ptají bratří, co mají dělat. Je to těžké. Proto:

  • Připojujme se k modlitbám nejen v pátky (viz výzva našich biskupů, našeho generálního ministra i společných ekumenických modliteb). Můžete se také například zapojit v Praze v Mezinárodním domě modliteb – IHOPP (Františkánská zahrada, Jungmannovo nám. 753/18, Praha 1, v týdnu od 28.2. – 6.2. a, pokud vydržíte, i déle; kdo: všichni křesťané! Jsme pozvání k ekumenickému rozměru modlitby – chvály, skrze Boží Slovo, ztišení před Pánem i tanec! https://www.ihopp.org/.modlitby-registrace/) Zveme také ke ztišení a modlitbě v kostele Panny Marie Sněžné v Praze, kde probíhá od pondělí do pátku 9-15 a ve čtvrtek navíc 19-24 hod. tichá eucharistická adorace: http://www.pms.ofm.cz/wp/
  • Můžete přispět na jídlo a další potřebné věci pro lidi, o které se starají bratři františkáni, na náš účet 107-4841870287/0100 (název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“), nutný variabilní symbol 2202. V Ukrajině žijí bratři v 16 konventech. Peníze na Ukrajinu posíláme na provinční kurii bratří (banku mají polskou). Bratři z vedení provincie pak rozdělují peníze do jednotlivých konventů dle potřeby. Používají je na nákup jídla a potřeb pro důchodce, kteří neodešli z Ukrajiny a neumí se o sebe sami postarat. Např. kolem Žitomiru je to kolem 30 osob. Peníze dále používají pro uprchlíky z východu a z jihu Ukrajiny, kteří v konventech bratří přespávají 2-3 noci a zase jdou dále. Pod Ruskou okupací je zatím stále jen jeden konvent – Konotop.

    V Praze jsme také ve spojení s našimi přáteli z organizace Dignity Restoring Hope z.s., kterým můžete přispět konkrétně – balené potraviny, drogerii, deskové hry, zvláště ty, které pomáhají v rozvoji dětí (nebo finančně). Podporujeme také přijímání lidí utíkajících z Ukrajiny a další sbírky, např. Charity ČR, Diakonie a dalších.
  • Nepropadněme strachu ani nenávisti, ale vytvářejme síť přátelství a společné chvály s křesťany ukrajinské i ruské národnosti (jsme ve spojení i zde v ČR s křesťany ruské i ukrajinské národnosti, kteří se chtějí společně modlit a vytvářet síť přátelství a modliteb za mír)

Bratři františkáni