Generální představený vyzývá kláštery k modlitbě a postu za mír na Ukrajině

Generální ministr (tj. služebník) františkánů Massimo Fusarelli vyzval bratry františkány po celém světě i sestry klarisky k modlitbě a postu za Ukrajinu.

„Prosím všechny bratry, všechna společenství, všechny Chudé Paní klarisky a všechny kláštery, aby se v této době denně modlili za mír na Ukrajině a za mír všude tam, kde je narušen. Papež nás vyzval k modlitbě a půstu 2. března a já prosím bratry a sestry, kteří vnímají toto vnitřní pozvání, aby učinili totéž, například jednou týdně, a prosili tak za mír,“ píše.

Výzva generálního ministra

V Mexico City 24. února 2022

Provinčním ministrům a kustodům
Všem bratřím a sestrám klariskám a koncepcionistkám

Milí bratři a sestry,

ať vám Pán dá svůj pokoj!

Dnes ráno jsem přiletěl do Mexiko City na oslavy 25. výročí založení provincie svatého Junipera Serry, a jakmile jsem vystoupil z letadla, zasáhly mě zprávy o válce, která právě vypukla na Ukrajině, s invazí, o níž píše všechen tisk. Mohl jsem vyslechnout provinčního ministra Ukrajiny, bratra Daniela Botvinu, který mi sdělil, že bratři jsou v pořádku a v bezpečí, zvláště v klášteře v Konotopu, městě, které již obsadili Rusové, kde bratři zůstali s lidmi, aby je neopustili.

Ministr se mi také svěřil s obavami a intenzivními modlitbami za to, aby utichl hluk zbraní. Takovou situaci Evropa nezažila od roku 1945. Jde o něco velmi šokujícího, o něco – jak řekl papež František při včerejší audienci – co působí úzkost a bolest.

Modlitba ve spojení s postem je z politického hlediska nejubožejší z lidských zdrojů, ale je nejmocnější, pokud se na věci díváme z Boží perspektivy. Jen on se může dotknout srdcí a myslí, může zastavit zbytečný a ničivý hluk zbraní.

Jedině on může obrátit naše srdce, protože víme, že zárodek války a násilí je v každém z nás, a ne mimo nás. Modlitba a půst nás vedou k obrácení srdce a života a přibližuje tuto zemi zalitou nevinnou krví Otcovu milosrdenství. V Písmu se krev prolitá na zemi nestírá, aby Bůh slyšel hlas svých chudých a my abychom nezůstali lhostejní.

Modlitba a půst také projasňují náš vnitřní zrak, abychom dokázali číst znamení doby a nezůstávali roztržití, ale byli svědky. To, co se děje na vzdáleném místě, se dotýká nás všech, a to platí pro mnoho konfliktů, zejména pro ty zapomenuté.

Modleme se za oběti, za mnoho lidí, kteří jsou již na útěku, zejména do Polska, kde již naši bratři dělají přípravy pro jejich přijetí.

Modleme se za naše bratry žijící na Ukrajině a za všechny, kteří jsou jim svěřeni.

Prosím všechny bratry, všechna společenství, všechny Chudé Paní (klarisky – pozn. překl.) a všechny kláštery, aby se v této době denně modlili za mír na Ukrajině a za mír všude tam, kde je narušen. Papež nás vyzval k modlitbě a půstu 2. března a já prosím bratry a sestry, kteří vnímají toto vnitřní pozvání, aby učinili totéž, například jednou týdně, a prosili tak za mír.

Kéž z nás Duch svatý učiní přímluvce a tvůrce pokoje a smíření. Svěřme tento úmysl společně Neposkvrněné Panně, Matce Knížete pokoje, Ježíše Krista, našeho Pána.
Zdravím vás ze srdce a prosme společně o požehnání svatého Františka, který učinil z hlásání pokoje a zasazování se o něj srdce svého i celého našeho evangelijního života.

S bratrským pozdravem

Váš bratr a služebník

br. Massimo Fusarelli, ofm
Generální ministr