Pozvánka na oslavu 100 let otce Benedikta

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. (Jan 17,3)

Srdečně vás zveme na oslavu 100 let našeho bratra Benedikta Vladimíra Holoty OFM.
Tuto krásnou příležitost oslavíme 5. srpna při mši svaté sloužené o. b. Václavem Malým v den svátku Panny Marie Sněžné v kostele jí zasvěceném v 18 hodin. Po mši jste srdečně zváni do refektáře na setkání s bratrem Benediktem a na malé pohoštění.

Těšíme se na vás.