Zveme na slavnost pražských mučedníků

Zveme na slavnost blahoslavených 14 pražských bratří, kteří byli umučeni roku 1611. Mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné v Praze bude sloužit ve středu 15. února 2023 v 18 hodin pražský arcibiskup Jan Graubner. Po mši bude následovat pobožnost u hrobu mučedníků.

Pražští mučedníci jsou bratři františkáni, kteří přišli roku 1604 do trosek kláštera u Panny Sněžné v Praze. Pocházeli z Česka i různých evropských národů. Během vpádu pasovských vojsk do Čech roku 1611 byli na masopustní úterý 15. února 1611 povražděni pražskou lůzou

Již krátce po jejich smrti si začali lidé připomínat jejich památku. Čtrnáct pražských mučedníků bylo blahořečeno dne 13. 10. 2012 při slavnostní mši svaté v katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Hrob mučedníků v kostele Panny Marie Sněžné v Praze je místem modlitby a proseb o vyslyšení.