Spiritualita / Ostatní

Promluva papeže Františka v Assisi

Přinášíme celou promluvu, které pronesl papež František ve čtvrtek v Assisi. Ve Svatém roce milosrdenství a u příležitosti 800. výročí porciunkulových odpustků komentoval papež podobenství z evangelia a správci, jemuž byl odpuštěn velký dluh (Mt 18, 21-35). „Jako Bůh odpouští nám, máme také my odpouštět tomu, kdo nám škodí. Je to odpouštějící pohlazení. Odpouštějící srdce. Srdce, které odpouští, hladí,“ řekl František.

Číst dále….

Facebooktwittergoogle_plusmail

Co znamená františkánský kříž ve tvaru písmene T?

Na celém světě je dnes kříž ve znamení písmene Tau znamením františkánství. Na několika místech v Itálii můžeme ještě dnes vidět znak, který napsal sám František. Co tedy znamená tento symbol?

Číst dále….
Facebooktwittergoogle_plusmail

Příběh bratra Benedikta Holoty v Lidovkách

Životní příběh bratra Benedikta Holoty je silným svědectvím o věrnosti Bohu navzdory těžkým okolnostem i o naplněném hledání smyslu života. Stojí za přečtení.

Číst dále….
Facebooktwittergoogle_plusmail

Pokání vyžaduje srdce, které se umí nechat překvapit

Bratr František a sestra Klára měli srdce, které se umělo nechat překvapit. Jak to vypadá s námi? Mám spíše srdce zvykové, nebo překvapitelné? Myslím, že jsme-li dost bdělí a otevření, budeme také my denně prožívat malé i velké Boží podněty…. Přinášíme článek na téma lidské srdce, překvapení a pokání od německého františkána Gottfrieda Eggera OFM.

Číst dále….
Facebooktwittergoogle_plusmail

Františkánské prameny online

Představujeme vám online knihovnu pramenů františkánské spirituality.

Číst dále….

Facebooktwittergoogle_plusmail

Příběh o prvním živém betlému sv. Františka

Se zvykem stavět o Vánocích jesličky je neodmyslitelně spojen sv. František. Z Assisi. Právě on byl v roce 1223 inspirován, aby zvláštním způsobem oslavil Narození Páně. V lese u městečka Greccio ve Střední Itálii sehrál to, co popisuje Lukáš ve svém evangeliu: narození Spasitele v jeskyni.

Číst dále….

Facebooktwittergoogle_plusmail

Milosrdenství je srdcem našeho života. Dopis k Roku milosrdenství

„Pro nás, bratry, kteří jsme slíbili žít evangelium, musí být milosrdenství srdcem a středem všeho, co děláme a říkáme. Jako Menší bratři si musíme zvolit život těch, kdo jsou menší, uznat, že jsme před Bohem malí a potřební, a svěřit se v pokoře nejvyššímu, věčnému a milosrdnému Pánu.“

Tato slova píše celému františkánskému řádu jeho generální ministr

Číst dále….

Facebooktwittergoogle_plusmail

Papež František: Bez misijního rozměru se zasvěcený život deformuje

V neděli 18. října 2015 si katolická církev připomněla Světový den misií. Papež František napsal při té příležitosti krásný dopis zasvěceným lidem.

Číst dále….

Facebooktwittergoogle_plusmail

Františkán, který ukrýval židovské děti, byl zapsán v Jad vašem

Během druhé světové války ukrýval židovské děti, v důsledku čehož jej 11. srpna 1944 popravilo komando SS v koncentračním táboře ve Vughtu. „Co je lepšího, než dát život za druhé,“ jsou jeho poslední slova, která pronesl poté, co se ujistil, že malý Hans Themans se nachází v bezpečí.

Číst dále….

Facebooktwittergoogle_plusmail

Pohlížej do zrcadla, Krista. Z dopisu sv. Kláry sv. Anežce české

Dopisy sv. Kláry adresované sv. Anežce České jsou cenným pramenem spirituality assiské světice. Přinášíme úryvek ze čtvrtého listu, napsaného pravděpodobně v posledních měsících Klářina života. Je jakýmsi dopisem na rozloučenou své vyvolené dceři. Závěť, kterou světice zanechala „polovičce své duše“, ústí do vznešeného chvalozpěvu lásky a pohledu na Krista – zrcadlo – v jeho tajemství ponížení a slávy.

Číst dále….

Facebooktwittergoogle_plusmail
image_print