Spiritualita / Svatí

800. výročí prvních františkánských mučedníků

Dnes, 16. ledna, si ve františkánské rodině připomínáme bratra Berarda a druhy, které před 800 lety poslal svatý František do Maroka hlásat evangelium saracénům. Bratři zde položili život a stali se prvními františkánskými mučedníky.

Číst dále….

Chudá panno, obejmi chudého Krista

O svátku sv. Anežky České nabízíme krásný text, který pražské princezně a řeholnici poslala sv. Klára z Assisi.

Číst dále….

Život svaté Kláry v obrazech

Představujeme oltářní obraz z 13. století, který v osmi výjevech vypráví život svaté Kláry z Assisi.

Číst dále….

Svatá Klára z Assisi, 11.8.

Zřekla se vznešeného domova, aby celým srdcem přilnula k chudému Kristu. Její příklad již 800 let inspiruje věřící po celém světě. 

Číst dále….

Žijeme pro lásku a zemřeme, abychom poznali Boží lásku

(VIDEO) Zveme vás ke shlédnutí hlubokého svědectví Enrica Petrilla, který zažil v životě bolestné věci včetně smrti své mladé manželky. Chiara zemřela v roce 2012 v pověsti svatosti. Jejich příběh dnes fascinuje tisíce mladých.

Číst dále….

Památka pražských mučedníků – 15. února

Dnes, 15. února, si připomínáme naše bratry františkány, kteří byli roku 1611 zabiti v pražském klášteře u Panny Marie Sněžné. Prosme je, aby nám pomáhali být věrní Kristu i uprostřed zkoušek, a aby nám vyprošovali lásku k Bohu, která prozáří celý život a je silnější než cokoliv jiného.

Číst dále….

Japonští mučedníci Petr Křtitel a druhové – 6. února

Když se řekne Nagasaki, snad každý si vybaví hrůzné svržení atomové bomby v roce 1945. Avšak o 350 let dříve zde nalezly mučednickou smrt desítky křesťanů, mezi nimi i Menší bratři františkáni a 15 jejich terciářů. Místo se od té doby nazývá „svatý pahorek“. Dopis od jednoho tamějšího bratra je svědectvím o víře silnější než jakákoliv překážka.

Číst dále….

Marie od Nejsvětější Trojice: Příběh slabosti, Božího milosrdenství a obrácení

„Buď mým semínkem, zasazeným do jeruzalémské země, aby přineslo ovoce celé mé církvi.“ Tato slova jsou napsána na náhrobním kameni klarisky Marie od Nejsvětější Trojice na ulici Hanock Albeck v Jeruzalémě. Její život nebyl vůbec jednoduchý. I v těžkostech však zaslechla Boží hlas ve svém nitru a následovala jej, a došla k pokoji srdce.

Číst dále….

Svatý Bonaventura z Bagnoregia, 15. července

V roce 2017 si připomínáme 800. výročí od narození svatého Bonaventury (ca 1217-1274), který zásadně ovlivnil rané františkánství i myšlení. Publikujeme katechezi Benedikta XVI., kterému je tento světec velmi blízký. 

Číst dále….

Ctihodný Alojzy Kosiba – svatost ve všedním dni

Že se nemusí svatost projevovat jen nějakými mimořádnými činy, ale může být skrytá jako perla ve všedním dni, dokazuje polský františkán Alojzy Koziba (1855-1939). Ten pracoval celý život jako švec a staral se o chudé. Papež František tento měsíc schválil jeho hrdinské ctnosti, což je důležitý krok na cestě k blahořečení.

Číst dále….