Spiritualita / Svatí

Svatý Bonaventura z Bagnoregia, 15. července

V roce 2017 si připomínáme 800. výročí od narození svatého Bonaventury (ca 1217-1274), který zásadně ovlivnil rané františkánství i myšlení. Publikujeme katechezi Benedikta XVI., kterému je tento světec velmi blízký. 

Číst dále….
Facebooktwittergoogle_plusmail

Ctihodný Alojzy Kosiba – svatost ve všedním dni

Že se nemusí svatost projevovat jen nějakými mimořádnými činy, ale může být skrytá jako perla ve všedním dni, dokazuje polský františkán Alojzy Koziba (1855-1939). Ten pracoval celý život jako švec a staral se o chudé. Papež František tento měsíc schválil jeho hrdinské ctnosti, což je důležitý krok na cestě k blahořečení.

Číst dále….
Facebooktwittergoogle_plusmail

Svatý bezdomovec Benedikt Josef Labre

Františkánský terciář sv. Benedikt Josef Labre je patronem lidí bez domova a poutníků. Sám žil na římských ulicích mnoho let. Na tohoto světce se můžeme obracet nejen s prosbou o pomoc pro nás, ale i pro všechny, kdo nemají domov. Světec nám také ukazuje, že ke svatosti není potřeba mít žádné zvláštní schopnosti. 

Číst dále….
Facebooktwittergoogle_plusmail

Svatý Antonín z Padovy, 13. června

Svatý Antonín Paduánský patří bezpochyby mezi nejznámější světce a františkány. Jeho socha zdobí bezpočet kostelů. Život tohoto portugalského bratra, který se ukončil v pouhých 36 letech, byl plný nečekaných zvratů: k františkánům jej přivedla bouře na moři, ke kázání se dostal náhodou… Začtěme se do tohoto pozoruhodného života světce, který je patronem zamilovaných, cestujících, ztracených věcí, i ve všech potřebách.

Číst dále….
Facebooktwittergoogle_plusmail
Bernardin Sienský

20. května – sv. Bernardin Sienský

V mnoha kostelech i na obrazech nacházíme slunce, ve kterém je napsané IHS, první tři řecká písmena jména Ježíš. Málokdo ví, že toto slunce rozšířil po Evropě již v 15. století řeholník sv. Bernardin Sienský. Ve františkánském kalendáři si jej připomínáme 20. května.

Číst dále….
Facebooktwittergoogle_plusmail

Brzy bude blahořečeno 8 františkánů, mučedníků komunismu

Brzy bude blahořečen františkánský arcibiskup Vinçenc Prennushi a 37 druhů, kteří zemřeli mučednickou smrtí za komunistického režimu v Albánii. Mezi světci je ještě sedm dalších duchovních synů sv. Františka. Papež schválil tento týden vydání příslušných dekretů o mučednické smrti.

Číst dále….
Facebooktwittergoogle_plusmail

Odpuštění z Assisi. Slavnost Porciunkuly – 2. srpna

Jedné noci roku 1216 byl František ponořen do modlitby a kontemplace v kostelíku Porciunkuli, když náhle kostelík zaplavilo velmi živé světlo a František spatřil nad oltářem Krista oděného světlem a po jeho pravici jeho Nejsvětější Matku, obklopené množstvím andělů.

Číst dále….

Facebooktwittergoogle_plusmail

Čtrnáct pražských mučedníků

13. října 2012 byli v Praze blahořečeni bratři z pražského konventu u Panny Marie Sněžné, kteří byli zavražděni roku 1611. Jejich hrob je stále vyhledávaným poutním místem.

Číst dále….

Facebooktwittergoogle_plusmail
Cimabue - Svatý František z Assisi

Svatý František z Assisi

Svatý František z Assisi je především znám pro svou lásku k Božímu stvoření. Připomeňme si, co nám o tom říká např. první Františkùv životopisec Tomáš Celano:

„Síla lásky z něho udělala bratra všech tvorů. Proto se nelze divit, že ho Kristova láska učinila ještě víc bratrem těch, do jejichž duše vtiskl Stvořitel svůj obraz.“ 

Číst dále….

Facebooktwittergoogle_plusmail
image_print