Spiritualita / Svatí

Žijeme pro lásku a zemřeme, abychom poznali Boží lásku

(VIDEO) Zveme vás ke shlédnutí hlubokého svědectví Enrica Petrilla, který zažil v životě bolestné věci včetně smrti své mladé manželky. Chiara zemřela v roce 2012 v pověsti svatosti. Jejich příběh dnes fascinuje tisíce mladých.

Číst dále….

Památka pražských mučedníků – 15. února

Dnes, 15. února, si připomínáme naše bratry františkány, kteří byli roku 1611 zabiti v pražském klášteře u Panny Marie Sněžné. Prosme je, aby nám pomáhali být věrní Kristu i uprostřed zkoušek, a aby nám vyprošovali lásku k Bohu, která prozáří celý život a je silnější než cokoliv jiného.

Číst dále….

Japonští mučedníci Petr Křtitel a druhové – 6. února

Když se řekne Nagasaki, snad každý si vybaví hrůzné svržení atomové bomby v roce 1945. Avšak o 350 let dříve zde nalezly mučednickou smrt desítky křesťanů, mezi nimi i Menší bratři františkáni a 15 jejich terciářů. Místo se od té doby nazývá „svatý pahorek“. Dopis od jednoho tamějšího bratra je svědectvím o víře silnější než jakákoliv překážka.

Číst dále….

Marie od Nejsvětější Trojice: Příběh slabosti, Božího milosrdenství a obrácení

„Buď mým semínkem, zasazeným do jeruzalémské země, aby přineslo ovoce celé mé církvi.“ Tato slova jsou napsána na náhrobním kameni klarisky Marie od Nejsvětější Trojice na ulici Hanock Albeck v Jeruzalémě. Její život nebyl vůbec jednoduchý. I v těžkostech však zaslechla Boží hlas ve svém nitru a následovala jej, a došla k pokoji srdce.

Číst dále….

Svatý Bonaventura z Bagnoregia, 15. července

V roce 2017 si připomínáme 800. výročí od narození svatého Bonaventury (ca 1217-1274), který zásadně ovlivnil rané františkánství i myšlení. Publikujeme katechezi Benedikta XVI., kterému je tento světec velmi blízký. 

Číst dále….

Ctihodný Alojzy Kosiba – svatost ve všedním dni

Že se nemusí svatost projevovat jen nějakými mimořádnými činy, ale může být skrytá jako perla ve všedním dni, dokazuje polský františkán Alojzy Koziba (1855-1939). Ten pracoval celý život jako švec a staral se o chudé. Papež František tento měsíc schválil jeho hrdinské ctnosti, což je důležitý krok na cestě k blahořečení.

Číst dále….

Svatý bezdomovec Benedikt Josef Labre

Františkánský terciář sv. Benedikt Josef Labre je patronem lidí bez domova a poutníků. Sám žil na římských ulicích mnoho let. Na tohoto světce se můžeme obracet nejen s prosbou o pomoc pro nás, ale i pro všechny, kdo nemají domov. Světec nám také ukazuje, že ke svatosti není potřeba mít žádné zvláštní schopnosti. 

Číst dále….

Transitus sv. otce Františka

Svatý František z Assisi se rozloučil s tímto světem 3. října 1226 večer. Bylo mu tehdy čtyřicet pět let, z nichž dvacet let činil pokání a poslední dva roky nosil na rukou, na nohou a na boku rány Kristova umučení – stigmata.

Číst dále….

Svatý Antonín z Padovy, 13. června

Svatý Antonín Paduánský patří bezpochyby mezi nejznámější světce a františkány. Jeho socha zdobí bezpočet kostelů. Život tohoto portugalského bratra, který se ukončil v pouhých 36 letech, byl plný nečekaných zvratů: k františkánům jej přivedla bouře na moři, ke kázání se dostal náhodou… Začtěme se do tohoto pozoruhodného života světce, který je patronem zamilovaných, cestujících, ztracených věcí, i ve všech potřebách.

Číst dále….
Bernardin Sienský

20. května – sv. Bernardin Sienský

V mnoha kostelech i na obrazech nacházíme slunce, ve kterém je napsané IHS, první tři řecká písmena jména Ježíš. Málokdo ví, že toto slunce rozšířil po Evropě již v 15. století řeholník sv. Bernardin Sienský. Ve františkánském kalendáři si jej připomínáme 20. května.

Číst dále….