Františkánské prameny

Františkánské prameny jsou sbírkou hlavních textů františkánské spirituality. Obsahují životopisy sv. Františka i sv. Kláry, jejich spisy, dopisy, ale i svědectví o vzniku řádů. Prameny jsou určeny všem, kdo chtějí blíže poznat spiritualitu a počátky františkánství. Na překladu pracovali P. Jan Bárta OFM, P. Radim Jáchym OFM a P. Ctirad Václav Pospíšil OFM.

Jelikož je v současnosti obtížné tyto knihy sehnat, publikujeme zde jejich elektronickou podobu.

Františkánské prameny I

Obsahují řehole sv. Františka, jeho modlitby i další spisy. Čtenář se může také seznámit s Františkovými životopisy, slavnými Kvítky, ale i svědectvím různých jiných autorů o světci z Assisi. V závěru jsou uvedeny legendy o některých prvních bratřích. Jednotlivé pasáže textu jsou označeny čísly podle italského vydání. Soubor je členěn pomocí pdf záložek.

Výstřižek.

Stáhnout Františkánské prameny I

.

Františkánské prameny II

Obsahují kroniky a jiné dokumenty, spisy. sv. Kláry a legendu o této světici, sbírku výroků bratra Jiljího a legendu o sv. Anežce České. Text je také členěn pomocí pdf záložek.

Výstřižek.

Františkánské prameny II (uloženo na stránkách Institutu františkánských studií)