Františkán v Sýrii
Františkán v Sýrii

Velkopáteční sbírka pomůže trpícím křesťanům ve Svaté zemi

V roce milosrdenství jsme více než kdy jindy vybízeni k tomu, abychom pomohli křesťanům ve Svaté zemi, neboť jsou v obtížné situaci. Píše to kardinál Leonardo Sandri u příležitosti tradiční celosvětové velkopáteční sbírky, která podpoří Kristovy učedníky na Blízkém východě.

„V tomto Svatém roce jsme více než kdy jindy vyzváni, abychom prokázali milosrdenství a blízkost naším bratřím a sestrám na Blízkém východě,“ píše k letošní sbírce prefekt Kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandri. „V této východní zemi jsou lidé zabíjeni, umírají, trpí únosy, bojí se o své blízké, trpí, když se rodina rozbije v důsledku emigrace a exodu. Lidé zakouší temnotu a strach, že budou opuštěni, osamoceni a nepochopeni. Je to čas zkoušek a výzev, čas mučednictví. Toto všechno se odráží v povinnosti pomoci, čelit jejich potřebám,“ uvádí také Sandri.

Sbírku využívají především tamější františkáni na zachování poutních míst, na pastorační, vzdělávací, zdravotní i sociální aktivity, které udržují naživu křesťanské společenství a umožňují mu zde působit. Příjemcem je i zdejší diecéze a další církevní instituce ve Svaté zemi.

V loňském roce byly kromě zmíněných aktivit podpořeny také mladé rodiny, aby mohly zůstat ve Svaté zemi. Sbírka též pomohla školám a vzdělávacím institucím, bohosloveckým seminářům a řeholním institutům. Část sbírky byla rovněž využita v Sýrii a Iráku, s důrazem na uprchlíky z těchto zemí, kteří žijí v Jordánsku a Libanonu.

Podle kardinála Sandriho je možné podpořit křesťany ve Svaté zemi i jinými způsoby, např. poutí na svatá místa nebo návštěvou tamějších škol a středisek, kde se člověk setká s křesťany a vyslechne jejich svědectví.

„Blízký východ bez křesťanů by se změnil v jiný Blízký východ. Přeměnil by se na Blízký východ trosek, kamenů, muzeí, avšak nikoliv živých kamenů, které vydávají svědectví na místě, kde se odehrály všechny události spásy již od Starého zákona, a kde se později odehrála spása skrze život Ježíše, vtěleného Božího Syna,“ uvádí také kardinál Sandri.

Podrobné údaje o využití loňské sbírky naleznete na stránkách Vatikánu (ital. a angl.).

(cirkev.cz; foto: Kustodie Svaté země)