Kříž ze San Damiana se vrátí na své původní místo

Ve dnech 15. – 19. června 2016 bude kříž ze San Damiana, typický pro františkánskou spiritualitu, opět přítomný na svém původním místě.

„Komunita ze San Damiana informuje o skutečně výjimečné události, kterou připravila u příležitosti Svatého roku milosrdenství: ve dnech 15. – 19. června 2016 se kříž ze San Damiana, který hovořil k sv. Františkovi, vrátí do San Damiana,“ píší bratři na svých stránkách.

Připomínají přitom událost, kdy tento kříž promluvil k Chudému bratru z Assisi slovy: „Františku, jdi a oprav můj dům, neboť jak vidíš, padá v troskách“. Svatý František následně začal opravovat kostelík a až později si uvědomil, že domem Božím, který potřeboval obnovu, byla církev.

V současnosti se kříž nachází v klášteře sester klarisek v Assisi. Podrobný program události bude upřesněn.

Modlitba sv. Františka před křížem

Jedná se pravděpodobně o nestarší text mezi „spisy“ sv. Františka. Světec v něm otevírá své nitro v období vnitřního hledání a obrácení. Boží povolání se již různými způsoby projevovalo, avšak František dosud nevyšel z temnot a s velkým utrpením „setrvával v modlitbě, aby mu Pán ukázal své povolání“ (3 Comp).

Nejvyšší, slavný Bože, osviť temnoty mého srdce
a dej mi Pane pravou víru,
pevnou naději a dokonalou lásku,
moudrost a poznání,
abych splnil tvůj svatý a pravý příkaz.

Kříž ze San Damiana
Kříž ze San Damiana