Odpuštění a 14 pražských mučedníků

Před časem navštívil náš pražský klášter kazatel Křesťanského společenství David Loula (České studny). Když spolu s bratrem Jakubem procházeli kolem místa, kde byl ubit jeden z našich bratří mučedníků roku 1611, Pán mu vložil na srdce touhu po vyslovení prosby za odpuštění jménem protestantů za toto násilí vůči bratřím. S touto myšlenkou, která v něm nějakou dobu zrála, oslovil bratra Jakuba.

My protestanté máme někdy pocit, že v našich dějinách se nám stalo od katolíků mnoho křivd a zla, ale neuvědomujeme si, že i my máme „krev na rukách“. Naši duchovní předkové častokrát též používali násilí vůči vám, katolíkům a tím se provinili i proti samotnému Kristu a jeho evangeliu. Proto je na čase tyto bolesti, které i po staletích tajně působí v našich vzájemných vztazích, vložit pod Ježíšův kříž a odpustit si navzájem. To však nejde bez skutečného pokání a vzájemného pokoření,“ říká David.

Pokračuje bratr Jakub, náš provinciál: „Když jsem Davida před časem na jedné konferenci v Českých Budějovicích slyšel vyslovit omluvu vůči nám katolíkům za zabíjení katolíků husity, zvláště pak za smrt zasvěcených osob, hluboce se mne to dotklo a něco se ve mne posunulo, uzdravilo. A tak tato Davidova nabídka oslovila moje srdce, a když jsem ji sdělil bratřím, byli mnozí také dojati.“

Po bohoslužbě 15.2.2021, při které jsme si připomínali tento smutný okamžik dějin našeho kláštera a odvahu bratří zůstat v Praze i v době blížícího se nebezpečí, přišel David Loula a pastor KS Praha střed Petr Kácha do naší komunity a společně jako jedni z protestantů vyslovili omluvu za tuto událost. Bratr kvardián jménem komunity tuto omluvu přijal, společně jsme si odpustili a poté slavnostně poseděli u pohoštění. 

Jsme velmi vděční a vážíme si tohoto vysloveného odpuštění. Vnímáme, že v posledních letech nás Duch sv. vede ke sblížení s křesťany různých církví i k vzájemnému odpuštění událostí z dějin našeho národa, které vztahy mezi našimi církvemi mohly zatěžovat. Při různých příležitostech jsme se tak mohli vzájemně omluvit za těžké věci a přijmout dar odpuštění. Vidíme v tom vzácné Boží vedení, před kterým se můžeme jen s úctou sklonit. Jsme také rádi, že v našem pražském klášteře mohou působit tři skupinky, které jsou ekumenického charakteru nebo přímo zřízené nekatolickými křesťany. “Máme zde působící skupinu mladých umělců z různých církví s názvem Karavana, dále u nás vzniká společná iniciativa několika církví s názvem Dům modliteb. V našem objektu funguje také školka, kterou provozují přátelé z evangelických církví,” uzavírá bratr Jakub.