Fotky z kapituly

Ve dnech 21.-25.5.2023 jsme v Praze slavili provinční kapitulu. Společně jsme naslouchali Bohu a přemýšleli a diskutovali o dalším směřování naší provincie. Také jsme volili nové vedení na příští tři roky: provinčním ministrem (dosl. služebníkem, titul pro představeného) byl zvolen Jakub Sadílek, jeho vikářem Jeroným Jurka. Také jsme zvolili nové definitorium (provinční radu): Eliáše Paseku, Šebestiána Smrčinu, Bonaventuru Čapka a Bernarda Mléčku. Na závěr kapituly jsme navštívili sestry karmelitky v Drastech a otevřeli výstavu fotografií bratrů Bernarda a Pavla. Byl to požehnaný čas 🙂

[instagram-feed cols=6 num=6 imageres= medium showfollow=false imagepadding=0 showheader=false showcaption=false disablelightbox=true showlikes=false showbutton=false captionlinks=false]